15 February 2017
Press releases
Dispute Resolution Partner Rikard Wikström joins Roschier

Rikard Wikström, one of the leading dispute resolution lawyers in Sweden, joins Nordic law firm Roschier as a Partner in the firm's Dispute Resolution practice.

The appointment of Rikard Wikström as a Partner in Roschier's Dispute Resolution team in Stockholm adds strength in particular to the firm's capabilities regarding international arbitration and complex court disputes.

Rikard Wikström is a well-established profile locally and internationally. His practice focuses on dispute resolution, with a particular emphasis on international commercial arbitration. He has extensive experience of representing clients in large and complex disputes in the oil and gas sector, as well as of international and domestic construction arbitrations and insurance disputes. He was recently included in Arbitration Future Leaders 2017 by Who's Who Legal and Global Arbitration Review, who identify him as an outstanding member of the next generation. Wikström joins Roschier from the Swedish office of White & Case, where he has been a Partner.

"Rikard will be a great addition to our team," says Johan Sidklev, who heads the Dispute Resolution practice in Stockholm. "He has an excellent reputation in the market, a great entrepreneurial approach, and a strong global network. I am very happy that he has decided to join us, and I look forward to working with him."

"I am impressed by Roschier's strong organic growth on the Swedish market during the past ten years, and by the outstanding quality of their work. It is an exciting opportunity to join the firm and to be a part of its leading Dispute Resolution practice," comments Rikard Wikström.

"Along with the increasing complexity of the business landscape, disputes, too, are becoming more comprehensive and complex, often with cross-border elements, which calls for high-quality strategic advice in their handling and prevention," says Roschier's Managing Partner Fredrik Rydin. "By tradition, Dispute Resolution is one of Roschier's core practice areas, and we welcome Rikard, who will increase our capacity and broaden our expertise in this area even further, to the benefit of our clients and their business operations."

Wikström's arrival follows Roschier's recent hire of technology Partner Arto Linnervuo, and the announcement earlier this month about the promotion of competition practitioner Ami Paanajärvi as a Partner.
 
Further information:

Fredrik Rydin, Managing Partner, Roschier
Tel. +46 8 553 190 31 | fredrik.rydin@roschier.com
 
Johan Sidklev, Head of the Dispute Resolution practice, Roschier
Tel. +46 8 553 190 70 | johan.sidklev@roschier.com
 
Milena Romberg, coordination of interviews
Tel. +358 20 506 6517 | milena.romberg@roschier.com

Roschier is one of the leading law firms in the Nordic region. The firm is well-known for its excellent track record of advising on demanding international business law assignments and large-scale transactions. Roschier’s main offices are located in Helsinki and Stockholm, with a regional office in Vaasa. The firm’s clients include leading domestic and international corporations, financial service and insurance institutions, investors, growth and other private companies with international operations, as well as governmental authorities.

With some 230 lawyers and practitioners in Finland and Sweden, and a vast network of established relationships with leading law firms, Roschier is internationally recognized as top tier in all of its core practice areas.

Headline: 
Roschier utser Rikard Wikström till delägare inom tvistlösning
Body: 

Den framstående tvistlösningsexperten Rikard Wikström förstärker Roschiers tvistlösningsgrupp i Stockholm.

Roschier rekryterar Rikard Wikström och utser honom samtidigt till delägare i sin gränsöverskridande tvistlösningsgrupp.  Han kompletterar gruppen med sin starka kompetens inom internationella skiljeförfaranden och komplexa domstolsprocesser. Rikard kommer att vara placerad på Stockholmskontoret.

Rikard Wikström är en ledande profil inom tvistlösning både i Sverige och internationellt. Han omnämns bland annat av Who's Who Legal och Global Arbitration Review i den nyligen publicerade Arbitration Future Leaders 2017 som en ledande skiljerättsexpert i Sverige och internationellt. Rikards huvudsakliga inriktning är kommersiell tvistlösning. Han har gedigen erfarenhet av stora och komplexa tvister i synnerhet inom olje- och gasindustrin, men också inom entreprenad- och försäkringsbranschen. Han kommer till Roschier från en delägarroll på White & Case.

"Rikard kompletterar vårt team på ett mycket bra sätt", säger Johan Sidklev som leder Roschiers tvistlösningsgrupp i Stockholm. "Han har en utmärkt renommé på marknaden, ett mycket brett internationellt nätverk och en entreprenörsanda som uppskattas av både klienter och kollegor. Jag är väldigt glad över att vi lyckats knyta Rikard till Roschier."

"Jag är imponerad av Roschiers starka organiska tillväxt och byråns höga kvalitet", kommenterar Rikard Wikström.  "Det är oerhört spännande att få möjlighet att arbeta med detta team och jag ser fram emot att bidra till vidareutvecklingen av den redan starka tvistlösningsverksamheten på Roschier."

"I ett alltmer komplext affärsklimat blir tvisterna mer omfattande och mångfasetterade, och de kännetecknas allt oftare av gränsöverskridande element. Då krävs långt specialiserad strategisk rådgivning", säger Fredrik Rydin, Managing Partner på Roschier. "Tvistlösning är en av Roschiers kärnverksamheter och vi har målmedvetet utvecklat vårt nordiska erbjudande baserat på våra klienters behov. Med Rikards expertis och erfarenhet breddar vi vår kompetens ytterligare inom området."

Rikard Wikström är den tredje delägaren som utsetts på kort tid. I december rekryterades den ledande teknologiexperten Arto Linnervuo från Castrén & Snellman till Roschier och tidigare denna månad utsågs Ami Paanajärvi till ny delägare inom konkurrensrätt.
  
 
För ytterligare information:

Fredrik Rydin, Managing Partner, Roschier
Tel. 08 553 190 31 | fredrik.rydin@roschier.com

Johan Sidklev, ansvarig delägare för Roschiers tvistlösningsgrupp
Tel. +46 8 553 190 70 | johan.sidklev@roschier.com

Milena Romberg, koordinering av intervjuer
Tel. +358 20 506 6517 | milena.romberg@roschier.com
 

Roschier är en av Nordens ledande advokatbyråer. Byrån är känd för sin omfattande erfarenhet av avancerade internationella affärsjuridiska uppdrag och stora transaktioner. Roschier har kontor i Stockholm och Helsingfors samt ett lokalkontor i Vasa. Byråns klienter är ledande nationella och internationella bolag, finans- och försäkringsbolag, investerare, tillväxtföretag, liksom andra privata företag med internationell verksamhet och statliga myndigheter.

Med 230 jurister och specialister i Sverige och Finland och etablerade relationer med ledande advokatbyråer är Roschier erkänd inom samtliga av sina kärnverksamheter som en av de ledande aktörerna på den internationella arenan.